Eski mermer ocağında scuba dalışı - TR Stone Magazine

Eski mermer ocağında scuba dalışı

ABD’nin en iyi tatlı su dalış yerlerinden birine dalış yapın!

Okul otobüsü 50 metre su içine batırılmış durumda.

Bu sayımızda eski bir taş ocağının üretimin durması sonunda ekonomik olarak nasıl faydalanabileceği konusunda uluslararası medyadan derlediğimiz bilgileri sizlere aktaracağım.

 

Ben doksanlı yıllarda scuba dalış sertifikamı bu eski ocakta aldım.  Amerika Birleşik Devletleri’nde kuzeydoğusunda dalış kursuna giden birçok kursiyer okyanus yerine açık deniz su dalış tecrübesini ve imtihanını akıntının olmaması ve görüş alanının iyi olması nedeniyle burada alırlar. Bölge, dalış merkezinin açılmasından sonra cazibe ve tatil merkezine dönüşmüş; birçok otel ve restoran açılmış. Bölgenin ekonomik gelişmesine büyük katkıda bulunmuş.

 

Bu bölgede dalış yapmak mı istiyorsunuz?

 

Dutch Springs denen bir yerden bahsetmeme izin verin. Eskiden National Portland Cement Co…  Kireçtaşı ocağı… Firmanın madenciliğini durdurup 1970’lerde bölgede çalışmasını bitirdikten sonra, ocağı kapattılar. Sonraki süreçte saha sular altında kaldı ve ilkbaharda 100 metrelik derinliğe ulaşan 50 dönümlük bir göl alanı oluştur. Görüş mesafesinin çok iyi olduğu soğuk suda dalış, dalgıçları çok cezbetmekte…

 

Göl içine yerleştirilmiş batık platformlardan farklı rotaları takip ederek okul otobüsü, itfaiye aracı, vinç, uçak ve birkaç tür batık tekne gibi birçok cazibe merkezine, rotayı izleyerek ulaşmak mümkün. Ayrıca, sazan, levrek, alabalık gibi balıkların da yaşadığı gölde iskele ve mendirek mevcut…  Eski ocaktan oluşan göl, ileri bir filtreleme sistemiyle sürekli temizleniyor.

 

DALIŞ

Su sıcaklıkları mevsime bağlı olarak değişebilir ancak ilkbaharda 4 derece civarı ve yaz aylarında sığ derinliklerde yaklaşık 20 derece olarak sizi beklemektedir.

Pompa istasyonu yapısı balık ve dalgıçlar arasında popülerdir.

DALIŞ MEKANLARI

Jet – Bombardier Challenger 600 iş jeti – 30 metrelik su içinde taş ocağının merkezine doğru asılı – sanki hala uçuyormuş gibi görünmektedir. Kokpiti kontrol etmek için gövde boyunca yüzüp, ardından benzersiz bir siluet yakalamak için 20 metreye inebilirsiniz.

Pompa İstasyonu – National Portland Cement Co., şirketi  burada çalıştığı dönemde, suyun ocaktan sürekli olarak pompalanması gerekiyordu. Sazan ve tatlı su balıkları bu alanda merdiven altında dolaşmayı ya da boru ve yapı etrafında yüzmeyi sever.

Cessna uçağı su dolu bir adada 25 metrede oturuyor. Su, bu derinlikte genellikle berrak ve daha sıcaktır ve fotoğrafçılık için harika bir yerdir. Halatları okul otobüsünden veya vincinden takip ederek oraya ulaşabilirsiniz.

Ocakta ayrıca ziyaretçilere açık bir su parkı da bulunuyor.

 

OCAKLARIN ÖMRÜ MADENCİLİK FAALİYETİYLE SINIRLI DEĞİL

Yani mermer ve taş ocaklarının ömrü sadece blok ömrü kadar değildir. Çevreci ve ekonomik hayata katkı sunan, katma değer yaratan girişimlere döndürülebilir. Ocaklar kapatıldıktan sonra ağaçlandırma iyi bir işlemdir fakat endemik bitkiler ekilerek doğal geri kazanım yapılabileceği gibi hotel resort, açık hava tiyatrosu ve dinlenme tesisi ya da seracılıkta kullanılabilir. İhracatçı birlikleri ve dernekler alternatif çözüm önerileri konusunda beyin fırtınası ya da atölye çalışmalarına başlamalıdır.

 

**

Kaynakça: https://www.sportdiver.com/scuba-diving-in-dutch-springs-pennsylvania#page-2

 

**

 

Scuba diving in an old marble quarry

 

Dive into one of the best freshwater diving locations in the US!

 

The school bus is submerged in 50 meters of water.

 

In this issue, I will share the information we have gathered from international media about how to benefit from a quarry economically after the stop of its production process.

 

I got my scuba diving certificate in this old quarry in the nineties. Many trainees attending a diving course in the northeast of the United States take their open sea water diving experience and exam here, instead of the ocean, due to good visibility and lack of streams. After the opening of the diving center, the region has become an attraction and holiday center; many hotels and restaurants were opened. It contributed greatly to the economic development of the region.

 

Do you want to dive in this region?

 

Let me talk about a place called Dutch Springs. Formerly, National Portland Cement Co… A limestone quarry… After the company stopped the mining and ended the operation in the region in the 1970s, they closed the quarry.

 

In the following period, the site was flooded and formed a 50-acre lake area that reached a depth of 100 meters in spring. Diving in cold the water where sight is very good attracts divers…

 

Following the route, it is possible to reach many sunken vehicles such as school bus, fire truck, crane, airplane and several types of boats placed in the lake. There is also a pier and jetty in the lake where fishes such as carp, bass, trout, etc. are also present. The lake, composing of an old quarry, is continuously cleaned by an advanced filtration system.

 

DIVING

Water temperatures may vary depending on the season, but the temperature is around 4oC in spring and about 20oC in shallow depths in summer. The pump station structure is popular for fishes and divers.

DIVING SITES

The Jet – Bombardier Challenger 600 business jet – hanging towards the center of the quarry in 30-meter water – it seems as though it is still flying. You can swim through the trunk to check the cockpit and then go down to 20 meters to catch a unique silhouette.

Pumping Station – When National Portland Cement Co. was working here, the water had to be continuously pumped from the quarry. Carp and freshwater fishes like to wander under the stairs in this area or swim around the pipe.

The Cessna plane sits at 25 meters on an island full of water. Water is usually clear and warmer at this depth and it is a great place for photography. You can reach it by following the ropes from the school bus or crane.

There is also an open water park in the quarry.

THE LIFE OF THE QUARRIES IS NOT LIMITED TO THE MINING ACTIVITY

In other words, the life of marble and stone quarries is not just up the life of the block. It can be turned into value-added initiatives that contribute to environmental and economic life. Afforestation is a good choice after the closure of the quarries, endemic plants can be planted and natural recovery can be maintained or it can be used as hotel resort, amphitheater, recreation facilities or greenhouses. Exporters’ unions and associations should start brainstorming or organizing workshops on alternative solutions.

 

**

 

Resource: https://www.sportdiver.com/scuba-diving-in-dutch-springs-pennsylvania#page-2

Add Comment