Mansfield: Uluslararası projelere girmenin anahtarı Londra - TR Stone Magazine

Mansfield: Uluslararası projelere girmenin anahtarı Londra

London is the key to international projects

London is the key to international projects

TMG Marble Chairman Zuhal Mansfield, one of the experienced businesswomen of the natural stone sector, evaluated the UK-based opportunities in the international market in the new period. Indicating the breaking points that can be experienced with Brexit, Mansfield said that establishing good relations with the international architectural offices in London will open the way for the marble produced in Turkey to be used in international projects.

TMG Marble Chairman Zuhal Mansfield said that London, as the capital of England, is hosting the world’s most important architectural offices. Pointing out that these offices are decisive in terms of international projects, Mansfield emphasized the importance of developing close relations with these architectural organizations;

“London, which has the most important architectural offices that shape the world construction sector, is of strategic importance for our marble and natural stone exports… Many projects in the world are managed as based in London. For this reason, Marble – Ceramic Turkish Trade Center was opened in 2018 with the support of the Undersecretariat of Foreign Trade. If this Turkish Trade Center can establish close relations with the architectural offices and project management centers in London, we will increase our chances of introducing more Turkish marble not only to the UK market but also to important projects in the world”.

BREXIT PROCESS

Mentioning that Britain is in the process of leaving the EU through Brexit, Zuhal Mansfield said;

“This process may also play an important role in trade relations between Turkey and the UK. Because until now we were exporting to England according to EU customs legislation. If we do not develop strategies and action plans against various scenarios against uncertainties in the future, we may be caught unprepared in this market”.

Mansfield said that we experienced losses in the UK processed natural stone market and added; “Our UK processed stone market decreased from USD 17.2 billion in 2017 to USD 11.1 billion in 2018. This decline should be examined in detail and the causes should be well analyzed. Our loss of power and efficiency in the UK market is of strategic importance that can cause losses in all world markets”.

NEW MARKETS DO NOT MEET THE MAIN MARKET LOSSES

Zuhal Mansfield emphasized that the market share of our country has increased in the growing markets; however, she explained that the losses in the main markets such as China and Oceania could not be compensated;

Mansfield used the following statements in her assessment;

“The biggest market in our block exports is China with 83 percent share. It is followed by India with a share of 8.8 percent and Italy with a share of 1.2 percent. The remaining 7 percent share is distributed among other world countries.

The largest market in processed stone exports is the USA with a 28 percent share. It is followed by Saudi Arabia with 13.5 percent and Iraq with 8.6 percent. The remaining 49.9 percent share is distributed among other world countries.

Africa is the region where our marble and natural stone exports are increasing at the fastest rate. Minor losses are observed in Central and South America and small increases are observed in North America and Europe.

Far East and Oceania market tends to shrink due to losses in the Chinese market. Increases in markets such as India, Taiwan, Indonesia, Hong Kong and Australia are not enough to cover losses in the Chinese market”.

COMPETITORS

Mansfield listed our most important competitors in the world markets as China, India, Brazil, Italy, Iran, Spain, Egypt, Greece and Mexico.

Our most important natural stone markets are China, USA, Saudi Arabia, India, Iraq, Israel, UAE, Australia, Canada, EU countries and England.

****

WHAT IS BREXIT? 

The separation of the United Kingdom from the European Union is briefly described as Brexit. The UK had decided to leave the EU in a referendum on June 23, 2016. During the negotiations between the EU and the United Kingdom in June 2017, the parties reached a preliminary agreement on a number of issues, at the end of last year, including citizens’ rights, paying a large “separation fee” resulting from the UK’s commitments to the EU budget.

****

  TURKISH NATURAL STONE IN FIGURES (2018)

EMPLOYMENT DECREASED

Capacity utilization rate: 41%
Total production: USD 3.5 billion (down 37% compared to 2017)

Total exports: USD 1.9 billion (down 29% compared to 2017)

Total domestic consumption: 1.6 billion USD (down 44% compared to 2017)

Project implementation value added: USD 1.8 billion (down 40% compared to 2017)

Total imports: 200 million USD (50% decrease compared to 2017, mostly granite)

Total trade volume: USD 5.5 billion (down 38% compared to 2017)

Annual investment: USD 100 million (down 80% compared to 2016)

Total number of employment: 230.000 (Marble sector employment decreased by 11.5%, approximately 30.000 people were unemployed)

Turnover per employment: 23.913 USD / person

2017 – 2018 decrease in capacity utilization efficiency: 37%

Turnover per employment 2017 – 2018 decline: 30%

****

Uluslararası projelere girmenin anahtarı Londra 

Doğal taş sektörünün deneyimli iş kadınlarından TMG Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfield, yeni dönemde uluslararası piyasada İngiltere merkezli fırsatları değerlendirdi. Brexit süreciyle yaşanabilecek kırılmalara işaret eden Mansfield, Londra’da bulunan uluslararası mimarlık ofisleriyle iyi ilişkiler kurmanın Türkiye’de üretilen mermeri uluslararası projelere açacağını söyledi.

 

TMG Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfield İngiltere’nin başkenti Londra’nın dünyanın önemli mimarlık ofislerine evsahipliği yaptığını söyledi. Bu ofislerin uluslararası projeler açısından belirleyici olduğuna işaret eden Mansfield, sözkonusu mimarlık kuruluşlarıyla yakın ilişkiler geliştirmenin önemine şu sözlerle değindi;

“Dünya inşaat sektörüne yön veren en önemli mimarlık ofislerinin bulunduğu Londra, mermer ve doğal taş ihracatımız açısından stratejik öneme sahip… Dünyadaki pek çok proje, Londra merkezli olarak yönetiliyor. Bu nedenle, Dış Ticaret Müsteşarlığı desteğiyle 2018 yılında Mermer – Seramik Türk Ticaret Merkezi açıldı. Eğer, bu Türk Ticaret Merkezi, Londra’daki mimarlık ofisleri ve proje yönetim merkezleri ile yakın ilişkiler kurabilirse, sadece İngiltere pazarımız değil, dünyadaki önemli projelere daha fazla Türk mermeri sokabilme şansımız artacaktır.

BREXIT SÜRECİ

Brexit ile İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinde olmasına da değinen Zuhal Mansfield, “Bu süreç, Türkiye’nin İngiltere ile olan ticari ilişkilerinde de önemli bir rol oynayabilir. Çünkü şimdiye kadar İngiltere’ye yapılan ihracatı, AB gümrük mevzuatına göre yapıyorduk. Bundan sonraki süreçte belirsizliklere karşı çeşitli senaryolara karşı stratejiler ve hareket planları geliştirmezsek, söz konusu bu pazarda hazırlıksız yakalanabiliriz”diye konuştu.

İngiltere işlenmiş doğal taş pazarında kayıp yaşadığımızı dile getiren Mansfield, “İngiltere  işlenmiş  taş  pazarımız  2017’de  17,2 milyar USD iken, 2018’de 11,1 milyar  USD’a düştü. Bu düşüş  detaylı  olarak incelenmeli ve nedenleri iyi analiz edilmelidir. İngiltere pazarındaki güç ve etkinlik kaybımız,  tüm dünya pazarlarında kayıplara sebep olabilecek stratejik öneme sahiptir” dedi.

YENİ PAZARLAR ANA PAZAR KAYIPLARINI KARŞILAMIYOR

Büyüyen pazarlarda ülkemizin de pazar payını artıdığını vurgulayan Zuhal Mansfield, buna karşın Çin ve Okyanusya gibi ana pazarlarda yaşanan kayıpların telafi edilemediğini rakamlarla açıkladı;

Mansfield değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı;

“Blok ihracatımızda en büyük pazar yüzde 83 pay ile Çin. Arkasından yüzde 8,8 pay ile Hindistan ve yüzde 1,2 pay ile İtalya geliyor. Geri kalan yüzde 7 pay diğer dünya ülkelerine dağılıyor.

İşlenmiş  taş  ihracatında  en büyük pazar  yüzde 28  pay ile  ABD.   Arkasından yüzde 13,5 pay ile Suudi Arabistan ve yüzde 8,6 pay ile Irak geliyor. Kalan yüzde 49,9 pay diğer dünya ülkelerine dağılıyor.

Mermer ve doğal taş ihracatımızın en hızlı oranla arttığı bölge Afrika kıtası.  Orta ve Güney Amerika’da küçük oranda kayıplar, Kuzey Amerika ve Avrupa’da küçük oranda artışlar gözleniyor.

Çin pazarındaki kayıplar nedeniyle Uzakdoğu ve Okyanusya pazarı küçülme eğiliminde. Hindistan, Tayvan, Endonezya, Hong Kong, Avustralya gibi pazarlardaki artışlar, Çin pazarındaki kayıpları karşılamaya yetmiyor.”

RAKİPLER

Mansfield dünya pazarlarındaki en önemli rakiplerimizi ise Çin, Hindistan, Brezilya, İtalya, İran, İspanya, Mısır, Yunanistan, Meksika olarak sıraladı.

Doğal taşta en önemli pazarlarımız ise Çin, ABD, Suudi Arabistan, Hindistan, Irak, İsrail, BAE, Avustralya, Kanada, AB ülkeleri ve İngiltere olarak kaydediliyor.

//

BREXIT NEDİR? 

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması, kısaca Brexit olarak tanımlanıyor. İngiltere, 23 Haziran 2016‘da yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı almıştı.  AB ile İngiltere arasında Haziran 2017’de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere’nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir “ayrılık ücreti“nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

__

-RAKAMLARLA TÜRK DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ (2018)

-İSTİHDAM AZALDI

Kapasite kullanım oranı: % 41
Toplam üretim: 3,5 milyar USD (2017 yılına göre  %37 düştü)
Toplam ihracat: 1,9 milyar USD (2017 yılına göre %29 düştü)
Toplam iç piyasa tüketimi: 1,6 milyar USD (2017 yılına göre %44 düştü)
Proje uygulama katma değeri: 1,8 milyar USD (2017 yılına göre %40 düştü)
Toplam ithalat: 200 milyon USD (Çoğu granit olmak üzere 2017’ye göre %50 düştü)

Toplam ticaret hacmi: 5,5 milyar USD (2017 yılına göre  %38 düştü)

Yıllık yatırım tutarı: 100 milyon USD (2016 yılına göre  %80 düştü)

Toplam istihdam sayısı: 230.000 (Mermer sektörü istihdamı %11,5 düştü, yaklaşık 30.000 kişi işsiz kaldı)
İstihdam başına ciro: 23.913 USD/kişi
Kapasite kullanım veriminde 2017 – 2018 düşüş: %37

İstihdam başına  ciroda 2017 – 2018 düşüş: %30

 

//

Add Comment