Mermer sektöründe çalışan kadınların yarısı ekonomik sıkıntı yaşıyor

Sabancı Vakfı Hibe Programı ile desteklenen ve kadınların farklı sektörlerde görünürlüğü ile istihdamını artırma vizyonuyla hayata geçirilen Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği’nin (AFİKAD), ‘Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım’ projesi tamamlandı. Proje kapsamında hazırlanan ‘‘Mermer Sektöründe Kadın: Afyonkarahisar Raporu’nun sonuçları da açıklandı. Rapora göre kadın çalışanların yarısı ekonomik sıkıntı çekiyor.

AFİKAD’ın projesinin sonunda, mermer sektöründeki kadınların mevcut durum ve ihtiyaçları hakkında raporun da paylaşıldı. “Mesleklerin Cinsiyeti Olmaz” sloganıyla başlatılan projeyi, Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği, mermer sektöründe çalışan kadınlara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdi. Proje ile erkek egemen bir sektör olan mermercilikte, daha fazla kadının iş hayatına dahil olması amaçlandı. Projede ayrıca kadınların kariyerlerinde yükselmesi için desteklenmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve haklar konusunda farkındalıkların artırılarak gerekli destek mekanizmalarının oluşturulması hedelendi.

Yapılan araştırma raporunun sonuçlarının ışığında mermer sektöründeki kadınlar; toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık ve hak temelli eğitimlerin yanı sıra temel bilgisayar ve web, iletişim ve diksiyon, yönetim, finansal okur-yazarlık, iş sağlığı ve güvenliği ile ergonomi eğitimleri aldı.

AFİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Samiye Hancıoğlu, “Sabancı Vakfı Hibe Programı başvurumuz 58 ilden yapılan 254 proje arasında destekleme kararı alınan 8 proje içerisinde yer aldı. Mermer sektöründe kadınların da var olduğu, imkân verildiğinde beklenilenden daha fazlasını yapabileceklerini bu proje ile tekrar dile getirdik.’ açıklamasında bulundu.

KADIN ÇALIŞANLARLA ANKET YAPILDI

Proje kapsamında Afyonkarahisar ilinde, mermer sektöründe çalışan 105 kadın ile ihtiyaç ve mevcut durum belirleme anketleri uygulandı.
Ek olarak mermer alanında faaliyet gösteren firmalarla sektördeki kadın çalışanların yıllar içindeki durumunun tespiti için anketler yapıldı. Tüm veriler, “Mermer Sektöründe Kadın: Afyonkarahisar Raporu” başlığı altında yayımlandı.

EKONOMİK SIKINTI YAŞIYORLAR

Rapora göre mermer sektöründe çalışan kadınların; yüzde 55,2’si ekonomik olarak sıkıntı çekiyor. Kadınların yüzde 70’i çocuk bakımı, yüzde 72’si ise ev işleriyle ilgili herhangi bir destek almadıklarını aktarırken evde tek kişi çalışan kadınlar ailelerin de geçimine dair yükümlülükleri üstleniyor. Zira araştırmaya göre kadınların yarısından biraz fazlası ailede iki kişinin çalıştığını (eş, emekli eş ve emekli baba da dahil); yüzde 34,2’si bir kişinin yani sadece kendilerinin çalıştığını belirtiyor

UZUN SÜRELİ ÇALIŞAN AZ

Sektörde uzun süreli çalışan kadın oranının düşüklüğü dikkati çekiyor. Sektörde 10 yıldan fazla süredir çalışan kadınların oranı sadece yüzde 16. Bununla birlikte kadınların yüzde 76’sı evli iken yüzde 25,7’si 18 yaşının altında evlenmiş durumda.

SABANCI VAKFI, STK’LERİ 15 YILDIR DESTEKLİYOR

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Sakan, Sabancı Vakfı olarak, Türkiye’de kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olması için 15 yıldır sivil toplum kuruluşlarına hibe desteğinde bulunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: “Mermer sektöründe çalışan kadınların büyük bir kısmı kariyer sürecinde karşılaştıkları en büyük engellerin eve bağımlı olmak ile ev ve çocuğa ilişkin sorumlulukları olduğunu düşünüyor. Bu durum, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
kadınların istihdamı üzerindeki etkisini çok açık şekilde gösteriyor. Sabancı Vakfı olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların hayatın her alanında güçlenmeleri, ekonomik ve toplumsal anlamda eşit fırsatlara sahip olmaları için çalışıyoruz. Vakfımızın hibe programı kapsamında destek verdiği
AFİKAD’ın bu proje ile ulaştığı, mermer sektöründe çalışan kadınların ihtiyaç duyduğu eğitim programlarını hayata geçirmek ve sektördeki kadın istihdamının görünürlüğüyle ilgili bir başlangıç yapmış olmalarını çok anlamlı buluyorum.”